Iniciatives editorials

Les múltiples iniciatives editorials que va emprendre Francesc Cambó formen part d’un projecte d’una gran ambició i d’un abast amplíssim. El mateix mecenes explica que la primera, la Fundació Bernat Metge (FMB), la va concebre “abans que vingués la Dictadura [de Primo de Rivera, 1923-1930], i la publicació dels seus primers volums va iniciar-se amb anterioritat al cop d’Estat. […]”. I aclareix l’ambició del pla global:

De molt abans de tenir fortuna que en mi covava la il·lusió que la llengua catalana rejovenida trobés la seva cristal·lització per un llarg període en la versió de la Bíblia i dels clàssics grecs i llatins, feta amb la màxima cura i subordinant l’esperit comercial al patriòtic i cultural. […] (Cambó, Memòries, 1981)

Aquesta il·lusió va acabar engendrant l’esmentada FBM i la Fundació Bíblica Catalana. La primera és l’empresa literària iniciada per Francesc Cambó que ha perdurat més en el temps, del 1922 a l’actualitat. I la més valuosa. Ha estat definida com “l’element més destacat de Francesc Cambó per a dotar el país d’allò que li havia esta refusat, […] element cabdal en la reconstrucció d’una cultura” (Mayer, El món de Cambó. Permanència i canvi en el seu 125è Aniversari, 2001)

L’objectiu de la cèlebre Col·lecció de Clàssics Grecs i Llatins en edició bilingüe i acompanyada d’una breu anotació crítica i historicoliterària, havia de ser, en paraules del seu primer director, Joan Estelrich:

[…] suscitar a Catalunya un novell humanisme intuïtiu i creador –no l’humanisme mediocre, de filòlegs pedants, que no sap retrobar la vida en les grans obres eternes. El nostre programa aspira també a suscitar l’interès de tothom. La adhesió, només, d’una élite poc nombrosa, no sabria satisfer-nos, car no volem crear simplement un luxe de vanitat nacional ni una cultura artificial del patriotisme. (Estelrich, Fundació Bernat Metge. Una col·lecció catalana dels clàssics grecs i llatins, 1922)

Llegiu-ne més
Aneu a la barra d'eines