Clàssics de Tots els Temps

 

La primera època de la col·lecció «Clàssics de Tots els Temps» s’inicià a la fi dels anys quaranta del segle passat. Entre els primers llibres que publicà hi ha veritables joies literàries com ara la traducció que Carles Riba va fer en hexàmetres de l’Odissea (ara incorporada a la col·lecció Bernat Metge), la traducció que de la Divina Comèdia va fer en tercets Josep Maria de Sagarra, l’Eneida en hexàmetres de Miquel Dolç i el Cançoner de Petrarca a càrrec d’Osvald Cardona, entre altres.

Sobre aquesta primera època, Joan Fuster va escriure:

L’Editorial Alpha ha afegit, en els darrers anys, al seu ampli i segur repertori de publicacions, una sèrie d’obres que, per llur significació històrica i literària, constitueixen ja, i constituiran definitivament d’una manera absoluta, el conjunt més complet i selecte de literatura universal incorporat a la nostra llengua. “Clàssics de Tots els Temps” és una col·lecció que respon, en efecte, a l’ambició del seu títol, i els volums fins ara editats, tant en l’aspecte material com per la qualitat dels traductors, són, sense discussió possible, peces excepcionals de la bibliografia catalana.

L’últim volum d’aquesta època, la Ilíada traduïda per Miquel Peix, aparegué l’any 1978.

La segona època de la col·lecció «Clàssics de Tots els Temps» es va mantenir fidel al principi fundacional d’incorporar a la cultura catalana obres d’autors clàssics de totes les èpoques en les millors traduccions, partint d’un concepte de clàssic més ampli que el d’anys enrere, que també inclou la prosa i les obres de literatures orientals. Els 10 volums que conté es van publicar entre el 2011 i el 2016.

Aneu a la barra d'eines